Mikä on näytä mitä tiedät -tapahtuma (SWYK) ja miten voin käyttää sitä opetuksessa?

Aktualisiert: 10. Juli 2020

finnish translation by Nina Manu


PbC - Näytä mitä tiedät (SWYK) on toiminnallinen oppimistapahtuma, joka tukee yhden tai useamman oppiaineen opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. SWYK tarjoaa tehokkaita mahdollisuuksia opiskelijoiden oppimisen arviointiin.


SWYK-tapahtumia on erityyppisiä, kuten traileri, paneelipeli, dokumentti, Flash Mob - kaikki vaativat huolellisen suunnittelun.


Mallipohja opastaa oppimistapahtuman valmistelutehtävien suunnittelussa, jotka tähtäävät tietyn oppimisaiheen käsittelyyn, tietyn SWYK- tapahtuman luonteen kuvailuun, kielen ja lukutaidon kehittämiseen, kielenkäyttömahdollisuuksien ja erilaisten arviointiprosessien tukemiseen. (Etsi malli työkaluruudusta "Toolbox")


Opettajat tukevat oppimista oppimiskeskusteluin. Jokainen SWYK tarjoaa laajan valikoiman sovellusvaihtoehtoja erilaisten oppimistavoitteiden ja -sisältöjen toteuttamiseksi kontekstista riippuen. Tämä malli sisältää myös alustavia huomioita niiden toimivuudesta opetuksessa.©  This is a  website of the Erasmus+ Project "PbC - playing beyond CLIL"​

This project is being funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project-Nr.: VG-IN-BE-18-36-047300

Grapic used is either our own or Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA | Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.