top of page

Andmekaitse poliitika

Mängimine väljaspool CLIL -i

Andmekaitsealane teave

Peame teie isikuandmete kaitset väga oluliseks. Seetõttu peame rangelt kinni isikuandmete käitlemise lubatavust reguleerivatest õigusnormidest ning oleme võtnud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke ettevaatusabinõusid. Järgmine deklaratsioon annab teile ülevaate sellest, kuidas me seda kaitset tagame ja milliseid andmeid millisel eesmärgil kogume.

 

I. Üldine teave andmetöötluse kohta

 

1. Isikuandmete töötlemise ulatus

Kogume ja kasutame oma kasutajate isikuandmeid ainult sel määral, kui see on vajalik funktsionaalse veebisaidi ning sisu ja teenuste pakkumiseks. Meie kasutajate isikuandmete kogumine ja kasutamine toimub regulaarselt ja ainult kasutaja nõusolekul. Erand kehtib juhtudel, kui eelnevat nõusolekut ei ole võimalik saada tegelikel põhjustel ja andmete töötlemine on seadusega lubatud.

EBB Europaberatung GmbH -l on õigus teie vabatahtlikul nõusolekul koguda, töödelda ja säilitada, kombineerida teiste andmetega, arhiveerida ja kasutada teie isikuandmeid teabe edastamise eesmärgil.  EBB Europaberatung GmbH tooted. Annate nõusoleku kas kirjalikult või vastaval deklaratsioonil klõpsates. Eelkõige edastatakse isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui olete andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku või kui oleme kohustatud andmed loovutama, näiteks ametliku korralduse tõttu.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kuivõrd me saame andmesubjekti nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, art. 6 lõige 1 valgustatud. isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on ELi andmekaitsemäärus (GDPR). Lepingu täitmiseks vajalike isikuandmete töötlemisel, mille osapool on andmesubjekt, on art. 6 lõige 1 valgustatud. b GDPR on õiguslik alus. See kehtib ka töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete rakendamiseks. Kuivõrd isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõttele alluva juriidilise kohustuse täitmiseks, on art. 6 lõige 1 valgustatud. c GDPR on õiguslik alus. Andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide korral, mis nõuavad isikuandmete töötlemist, on õiguslikuks aluseks GDPR artikli 6 lõike 1 punkt d. Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda osapoole õigustatud huvi kaitsmiseks ning kui andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused ei kaalu üles esimesena mainitud huvi, on art. 6 lõige 1 valgustatud. f GDPR on töötlemise õiguslik alus.

3. Andmete kustutamine ja säilitamise aeg

Asjaomase isiku isikuandmed kustutatakse või blokeeritakse niipea, kui säilitamise eesmärk ei kehti. Lisaks võidakse andmeid salvestada, kui Euroopa või siseriiklik seadusandja on selle ette näinud ELi määrustes, seadustes või muudes sätetes, mis vastutava isiku suhtes kehtivad. Andmed blokeeritakse või kustutatakse ka eespool nimetatud standarditega ettenähtud säilitustähtaja lõppemisel, välja arvatud juhul, kui lepingu sõlmimiseks või täitmiseks on vaja andmeid täiendavalt säilitada.

II. Veebisaidi pakkumine ja logifailide loomine

1. andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, kogub meie süsteem automaatselt andmeid ja teavet helistava arvuti arvutisüsteemist.

Kogutakse järgmisi andmeid:

(1) Teave kasutatud brauseri tüübi ja versiooni kohta

(2) Kasutaja operatsioonisüsteem

(3) Kasutaja Interneti -teenuse pakkuja  kasutajalt

(4) Kasutaja IP -aadress

(5) Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg

(6) Veebisaidid, kust kasutaja süsteem meie veebisaidile jõuab

(7) Veebisaidid, millele kasutaja süsteem pääseb juurde meie veebisaidi kaudu

Andmed salvestatakse ka meie süsteemi logifailidesse. See ei mõjuta kasutaja IP -aadresse ega muid andmeid, mis võimaldavad kasutajale andmeid määrata. Neid andmeid ei salvestata koos teiste kasutaja isikuandmetega.

EBB Europaberatung GmbH ei saa neid andmeid konkreetsetele isikutele määrata. Neid kasutatakse eranditult meie pakkumiste ja teenuste statistiliseks hindamiseks ja täiustamiseks, pakkudes teavet EBB Europaberatung GmbH esitatud teabe kasutamise kohta.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete ajutise säilitamise õiguslik alus on kunst. 6 lõige 1 valgustatud. f GDPR.

3. Andmetöötluse eesmärk

IP -aadressi ajutine salvestamine süsteemi poolt on vajalik veebisaidi kasutaja arvutisse toimetamiseks. Selleks tuleb kasutaja IP -aadress seansi ajaks salvestada.

Meie õigustatud huvi andmetöötluse vastu vastavalt art. 6 lõige 1 valgustatud. f GDPR seisneb ka nendes eesmärkides.

4. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vajalikud kogumiseesmärgi saavutamiseks. Veebisaidi pakkumiseks andmete kogumise puhul on see nii juhul, kui vastav seanss on lõppenud.

 

III.  Küpsiste kasutamine

 

1. Kohandatud küpsised

a) Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse Interneti -brauserisse või kasutaja arvutisüsteemi Interneti -brauserisse. Kui kasutaja külastab veebisaiti, võidakse küpsis salvestada kasutaja operatsioonisüsteemi. See küpsis sisaldab iseloomulikku tähemärki, mis võimaldab veebisaidi uuesti avamisel brauseri kordumatult tuvastada. Kasutame küpsiseid, et muuta meie veebisait kasutajasõbralikumaks. Mõned meie veebisaidi elemendid nõuavad helistava brauseri tuvastamist isegi pärast lehe muutmist. Sisselogimisandmed (II number 1) salvestatakse ja edastatakse küpsistes.

b) Andmetöötluse õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus küpsiste abil on kunst. 6 lõige 1 valgustatud. f GDPR.

c) Andmetöötluse eesmärk

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise eesmärk on lihtsustada kasutajate jaoks veebisaitide kasutamist. Mõnda meie veebisaidi funktsiooni ei saa ilma küpsiste kasutamiseta pakkuda.

d) Säilitamise kestus ja küpsiste kasutamise piiramine

Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse meie saidile. Need kustutatakse automaatselt iga seansi lõpus.

Kasutajana on teil täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Küpsiste edastamise saate deaktiveerida või piirata, muutes oma Interneti -brauseri seadeid. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui küpsised on meie veebisaidi jaoks deaktiveeritud, ei pruugi enam olla võimalik veebisaidi kõiki funktsioone täielikult kasutada.

2. Veebisaidi analüüsiteenuste kasutamine

a) Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie hallatavatele veebisaitidele on integreeritud mitmesuguseid analüüsivahendeid.

Google Analytics

Mõned veebisaidid kasutavad Google Analyticsi - veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad seda saiti kasutavad. Küpsise genereeritud teave selle veebisaidi kasutamise kohta kantakse tavaliselt üle Google'i serverisse USA -s ja salvestatakse sinna. Kuna aga nendel veebisaitidel on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, lühendab Google varem teie IP -aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingule allakirjutanud riikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP -aadress USA -s asuvale Google'i serverile ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuste kohta aruannete koostamiseks ning veebisaidi haldajale veebisaidi kasutamise ja Interneti kasutamisega seotud lisateenuste pakkumiseks. Teie brauseri Google Analyticsi kontekstis edastatud IP -aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Google Analyticsi andmeid ei tohi ilma kliendi nõusolekuta edasi anda, välja arvatud juhul, kui on olemas erilised asjaolud, näiteks juriidilised nõuded.

Samuti saate takistada Google'il küpsise genereeritud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete kogumist (sh teie IP-aadressi) ning nende andmete töötlemist, laadides alla ja installides järgmise lingi alt saadaval oleva brauseri pistikprogrammi:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=et

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutajaandmeid käsitleb, leiate Google'i privaatsuseeskirjadest:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et .

Lisateavet Google'i andmete kogumise ja kasutamise ning teie õiguste kohta oma privaatsuse kaitsmiseks leiate andmekaitseteabest aadressil  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

b) Andmetöötluse õiguslik alus 

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on kunst. 6 lõige 1 valgustatud. f GDPR.

c) Andmetöötluse eesmärk

Andmete kasutamise ja veebisaiditeenustega analüüsi eesmärk on meie teenuste optimeerimine.

d) Säilitamise kestus ja küpsiste kasutamise piiramine

Küpsiseid säilitatakse kasutaja arvutis kuni kaks aastat ja kasutaja edastab need meie saidile.

Kasutajana on teil ka täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Küpsiste edastamise saate deaktiveerida või piirata, muutes oma Interneti -brauseri seadeid. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt. Kui küpsised on meie veebisaidi jaoks deaktiveeritud, ei pruugi enam olla võimalik veebisaidi kõiki funktsioone täielikult kasutada.

3. Uuesti turundamine

Veebisaidid kasutavad Google Inc. "(" Google ") uuesti turundamise või" sarnase sihtrühma "funktsiooni. See funktsioon võimaldab saitide külastajatele reklaame suunata isikupärastatud huvipõhiste reklaamide kaudu, mis edastatakse saitide külastajatele, kui nad külastage teisi Google'i Display-võrgustiku saite. Google kasutab veebisaitide kasutamise analüüsimiseks küpsiseid, mis on aluseks huvipõhiste reklaamide loomisele. Google salvestab veebisaidi külastajate brauserites väikese faili koos numbrijadaga. See number on kasutatakse veebisaidi külastuste ja veebisaidi kasutamise anonüümseks muutmise andmete salvestamiseks. Veebisaidi külastajate isikuandmeid ei salvestata. Kui külastate hiljem mõnda muud Google'i Display -võrgustiku veebisaiti, näete reklaame, mis tõenäoliselt sisaldavad varem juurdepääsetavad toote- ja teabealad.

Saate keelata küpsiste kasutamise kolmandate osapoolte poolt, külastades võrgureklaamide algatuse desaktiveerimise lehte aadressil  http://www.networkadvertising.org/choices/  ja rakendada seal mainitud täiendavat loobumisteavet.

Google'i uuesti turundamise ja Google'i privaatsuseeskirjade kohta lisateabe saamiseks külastage:  http://www.google.com/privacy/ads/

Mõnel oma veebisaidil kasutame Facebook Inc. (1601 lk California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") uuesti turundamise funktsiooni "Custom Audiences".

Selle funktsiooni eesmärk on sihtida veebisaidi külastajaid huvidega seotud reklaamiga Facebookis.

Sel eesmärgil rakendati veebisaidil Facebooki uuesti turundamise märgend. See silt loob otseühenduse Facebooki serveritega veebisaidi külastamise ajal, viies Facebooki serverisse üle, milliseid meie lehti olete külastanud. Facebook kaardistab selle teabe teie isiklikule Facebooki kontole. Kui külastate Facebooki sotsiaalset võrgustikku, näete isikupärastatud huvipõhiseid Facebooki reklaame.

Oma isikuandmete töötlemise vaidlustamiseks võite deaktiveerida uuesti turundamise funktsiooni „Kohandatud vaatajaskonnad” aadressil  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Lisateavet Facebooki andmete kogumise ja kasutamise, teie õiguste ja privaatsuse kaitsmise viiside kohta leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil  https://www.facebook.com/about/privacy/ .

 

IV.  Kontakteerumine

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Mõnel meie Interneti -lehel on kontaktivorm, mida saab kasutada elektrooniliseks suhtlemiseks. Kui kasutaja aktsepteerib seda võimalust, edastatakse sisendmaski sisestatud andmed meile ja salvestatakse. Need andmed on:

(1) Eesnimi

(2) Nimi

(3) Teema

(4) E-post

(5) Teie sõnum

Sõnumi saatmise ajal salvestatakse ka järgmised andmed:

(1) Kasutaja IP -aadress

(2) Sisenemise kuupäev ja kellaaeg

Teise võimalusena võite meiega ühendust võtta e-posti aadressi kaudu. Sellisel juhul salvestatakse kasutaja e-posti teel edastatud isikuandmed.

Selles kontekstis ei avaldata andmeid kolmandatele isikutele. Andmeid kasutatakse eranditult vestluse töötlemiseks.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Kontaktide loomise käigus edastatud andmete töötlemise õiguslik alus on kunst. 6 lõige 1 valgustatud. f GDPR. Kui e-posti kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendavaks õiguslikuks aluseks kunst. 6 exp. 1 valgustatud. b GDPR.

3. Andmetöötluse eesmärk

Sisestusmaski isikuandmete töötlemine teenib ainult meid  seoses kontaktide loomise töötlemisega.

Muud kontaktvormi kaudu saatmisprotsessi käigus töödeldavad isikuandmed aitavad vältida kontaktivormi kuritarvitamist ja tagada meie IT -süsteemide turvalisus.

4. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vajalikud kogumiseesmärgi saavutamiseks. Kontaktivormi sisendmaski ja e-posti teel saadetud isikuandmete puhul on see nii, kui vastav vestlus kasutajaga on lõppenud. Vestlus lõpetatakse, kui asjaoludest võib järeldada, et asi on lõplikult selgeks tehtud.

Kui seadusandlikud sätted näevad ette säilitamiskohustusi (nt saadud ärikirjade puhul kuus aastat, Saksa äriseadustiku (HGB) paragrahvi 257 lõige 4), siis kustutatakse pärast vastava ajavahemiku möödumist.

V. Teie esitatud andmed

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Saidi mõnes piirkonnas võidakse teilt paluda esitada isiklikku teavet, et kasutada kirjeldatud pakkumisi või tasuta funktsioone või osaleda eripakkumistes (tellimistellimused, tootetellimused, toimetuslikud või reklaamlehed, osalemine võistlustel või muudes reklaamides) . Teid teavitatakse sellest, millist teavet peate nende pakkumiste jaoks esitama ja milliseid andmeid saate vabatahtlikult esitada.

Eelkõige võidakse koguda järgmisi andmeid: nimi, aadress, pangaandmed, parool, sünniaeg, e-posti aadress, nõusolekudeklaratsioon, teave sõlmitud õigustoimingu kohta.

Teie tellimuse või registreerimise täitmiseks edastame teie andmed partneritele, kes omakorda tegutsevad kooskõlas andmekaitsenormidega.

Saate igal ajal taotleda oma kliendikonto kustutamist aadressil datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Uudiskirja tellimisel saab kasutaja pärast registreerimist kinnitussõnumi, mis sisaldab linki lõplikule registreerimisele (topeltopteerimine). See tagab uudiskirja selgesõnalise soovimise.

Saate uudiskirja tellimusest loobuda isikupärastatud lingi kaudu, mis saadetakse iga kirjaga.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Kui andmete kogumise eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise õiguslikuks aluseks kunst. 6 lõige 1 valgustatud. b GDPR. Lisaks töödeldakse andmeid teie antud nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõige 1).

3. Andmetöötluse eesmärk

Andmeid töödeldakse selleks, et võimaldada vastavate pakkumiste ja funktsioonide kasutamist. Kui esitate vabatahtlikult täiendavaid andmeid, kasutame neid oma teenuste kujundamiseks vastavalt teie vajadustele.

4. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam vajalikud kogumiseesmärgi saavutamiseks. See on tavaliselt nii, kui teie kasutatav teenus (nt uudiskirja tellimine, isikliku kasutajaprofiili loomine) tühistatakse.

Kui seadusandlikud sätted näevad ette säilitamiskohustusi (nt kuus aastat ärikirjade puhul, HGB § 257 lõige 4), kustutatakse andmed pärast vastava ajavahemiku möödumist.

VI. Sotsiaalmeedia linkide või pistikprogrammide kasutamine

1. Kindral

Sotsiaalmeedia kanalid on meie veebisaidil lingitud. Nupule klõpsates suunatakse teid vastavasse võrku. Otsene link lehtede vahel eksisteerib ainult siis, kui olete vastavasse võrku sisse logitud.

Võimalik, et oleme oma veebisaitidele lisanud erinevate sotsiaalsete võrgustike nuppe („pistikprogramme”), et saaksite kasutada ka meie veebisaitidel kasutatavate sotsiaalsete võrgustike interaktiivseid võimalusi. Need pistikprogrammid pakuvad erinevaid funktsioone, mille teema ja ulatuse määravad sotsiaalsete võrgustike operaatorid. Kasutame teie isikuandmete paremaks kaitsmiseks kahe klõpsuga protseduuri. Vajutades vastava pistikprogrammi kõrval asuvat nuppu, aktiveeritakse pistikprogramm, millest annab märku pistiknupu värvimuutus hallist värviliseks. Seejärel saate vastavat pistikprogrammi kasutada, klõpsates pistikprogrammi nupul. Pange tähele, et me ei ole sotsiaalvõrgustike pakkujad ega mõjuta vastavate teenusepakkujate andmetöötlust. Pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on niivõrd, kuivõrd siin töödeldakse isikuandmeid, art. 6 lõige 1 f ELi GDPR, mille kohaselt meie õigustatud huvi seisneb reklaamivõimaluste pakkumises (EL GDPR põhjendus 47) ja meie Interneti-teenuste nõudluskeskses kujundamises suhtlemiseks sotsiaalsete võrgustikega, mille kaudu meie veebisaidi kasutajad kuuluma.

Lisateavet üksikute pistikprogrammide kohta leiate järgmisest teabest:

2. Facebook/Instagram

Meie lehtedel on lisandmoodulid sotsiaalvõrgustikust "Facebook", 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Saate Facebooki pistikprogrammid ära tunda Facebooki logo või meie lehe nupu "Meeldib" järgi. Ülevaate Facebooki pistikprogrammidest leiate siit:  http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Pistikprogrammi aktiveerimisel loob pistikprogramm otseühenduse teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Facebook saab teavet selle kohta, et olete meie saiti külastanud oma IP -aadressiga. Kui klõpsate Facebooki kontole sisselogimisel nuppu "Meeldib", saate oma Facebooki profiilis viidata meie lehtede sisule.

Juhime tähelepanu sellele, et lehtede pakkujana ei ole me teadlikud edastatud andmete sisust ega sellest, kuidas Facebook neid kasutab, ning et me ei vastuta Facebooki andmetöötluse eest. Lisateavet leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil  http://de-de.facebook.com/policy.php

Nuppu Instragram haldab Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa. Asjakohase andmekaitsedeklaratsiooni leiate aadressilt  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content .

 

3. YouTube

Välise videoplatvormi YouTube videod on meie veebisaidile integreeritud. Seda veebisaiti haldab YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Vaikimisi ei looda YouTube'i serveritega automaatset ühendust. See tähendab, et operaator ei saa teilt veebilehtede kutsumisel mingeid andmeid. Kui videotel pole eelvaadet, kuvatakse video iFrame'i kaudu.

Saate ise otsustada, kas YouTube'i videod tuleks aktiveerida. Alles siis, kui vabastate videote taasesituse, klõpsates nuppu „Alusta videot”, annate oma ühekordse nõusoleku, et selleks vajalikud andmed (sh praeguse lehe Interneti-aadress ja teie IP-aadress) edastatakse operaatorile .

Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, lubate YouTube'il seostada oma surfamiskäitumise otse teie isikliku profiiliga. Seda saate vältida, logides oma YouTube'i kontolt välja.

Lisateavet kasutajaandmete kasutamise kohta leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast aadressil  https://policies.google.com/privacy?hl=et&gl=et

 

VII. Andmesubjekti õigused

Kui teie isikuandmeid töödeldakse, mõjutab see teid GDPR-i tähenduses ja teil on vastutava isiku ees järgmised õigused:

1. Õigus teabele

Võite paluda vastutaval isikul kinnitada, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid.

Kui selline töötlemine toimub, võite vastutavalt isikult nõuda järgmist teavet:

1) isikuandmete töötlemise eesmärgid;

2) töödeldavate isikuandmete kategooriad;

(3) adressaadid või vastuvõtjate kategooriad, kellele teiega seotud isikuandmeid on avaldatud või avalikustatakse;

(4) teiega seotud isikuandmete säilitamise kavandatud kestus või, kui konkreetne teave selle kohta pole võimalik, säilitamise aja määramise kriteeriumid;

(5) õigus teiega seotud isikuandmete parandamisele või kustutamisele, õigus vastutava töötlejapoolse töötlemise piiramisele või õigus sellele töötlemisele vastuväiteid esitada;

6) järelevalveasutusele edasikaebamise õiguse olemasolu;

7) kogu kättesaadav teave andmete päritolu kohta, kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt;

(8) automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profileerimine vastavalt artiklile 1; 22 lõige GDPR 1 ja 4 ning - vähemalt nendel juhtudel - olulist teavet loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatava mõju kohta andmesubjektile.

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas teiega seotud isikuandmed edastatakse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile. Sellega seoses võite taotleda, et teid teavitataks art. 46 GDPR seoses edastamisega.

2. Õigus parandada

Kui teiega seotud isikuandmed on valed või puudulikud, on teil vastutava töötleja ees õigus neid parandada ja/või täiendada. Vastutav isik teeb paranduse viivitamata.

3. Õigus töötlemise piiramisele

Järgmistel tingimustel võite taotleda teiega seotud isikuandmete töötlemise piiramist:

(1) kui vaidlustate teiega seotud isikuandmete õigsust perioodiks, mis võimaldab vastutaval töötlejal kontrollida isikuandmete õigsust;

(2) töötlemine on ebaseaduslik ja te keeldute isikuandmete kustutamisest ning taotlete selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist;

(3) vastutav töötleja ei vaja töötlemiseks enam isikuandmeid, kuid te vajate neid õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või

(4) kui olete esitanud vastuväite töötlemise kohta vastavalt art. 21 lõige 1 GDPR ja pole veel kindlaks tehtud, kas vastutava isiku õigustatud põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

Kui isikuandmete töötlemine  teiega seotud isikuandmeid on piiratud, neid võib töödelda - välja arvatud nende salvestamine - ainult teie nõusolekul või õigusnõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või olulisel põhjusel liidu või liikmesriigi avalikes huvides.

Kui töötlemispiirangut on piiratud ülaltoodud tingimuste kohaselt, teavitab teid vastutav isik sellest enne piirangu tühistamist.

4. Õigus kustutamisele

a) Kustutamiskohustus

Võite paluda vastutaval töötlejal kustutada viivitamata teiega seotud isikuandmed ja vastutav töötleja on kohustatud need andmed viivitamata kustutama, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:

(1) Teiega seotud isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.

(2) Tühistate oma nõusoleku, millel töötlemine vastavalt art. 6 lõige 1 valgustatud. a või kunst. 9 lõige 2 valgustatud. GDPR ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust.

(3) Te esitate vastuväite töötlemise vastu vastavalt artiklile 21 lõige 1 GDPR ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või esitate töötlemise vastu vastuväite vastavalt artiklile 21 lõige 2 GDPR.

(4) Teiega seotud isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult.

(5) Teiega seotud isikuandmete kustutamine on vajalik selleks, et täita liidu õigusest või nende liikmesriikide õigusaktidest tulenevat juriidilist kohustust, kellele andmetöötleja on allutatud.

(6) Teid puudutavad isikuandmed koguti seoses infoühiskonna teenustega, mida pakuti vastavalt artiklile 8 lõige 1 GDPR.

b) teave kolmandatele isikutele

Kui vastutav töötleja on avalikustanud teiega seotud isikuandmed ja on kohustatud need vastavalt art. 17 lõige GDPR 1 kohaselt võtab ta asjakohased meetmed, sealhulgas tehnilised meetmed, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid, et teavitada isikuandmeid töötlevaid andmetöötlejaid, et teie kui andmesubjekt olete taotlenud kõigi nende isikuandmete linkide kustutamist. või nende isikuandmete koopiad või replikatsioonid.

c) Erandid

Tühistamisõigust ei ole, kui töötlemine on vajalik:

(1) kasutada sõna- ja teabevabadust;

2) juriidilise kohustuse täitmiseks, mis on nõutav töötlemiseks liidu või vastutava töötleja suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt, või avalikes huvides ülesande täitmiseks või talle antud avaliku võimu teostamiseks. kontroller;

(3) rahvatervise valdkonnas avaliku huvi huvides vastavalt art. 9 lõige 2 valgustatud. h ja mina ja kunst. 9 lõige 3 GDPR;

(4) arhiveerimiseks avalikes huvides, teaduslikuks või ajalooliseks uurimiseks või statistiliseks otstarbeks vastavalt art. 89 lõige 1 GDPR, kuivõrd punktis a viidatud seadus muudab selle töötlemise eesmärkide saavutamise võimatuks või tõsiselt kahjustavaks, või

(5) õigusnõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

5. Õigus teabele

Kui olete kasutanud oma õigust, et vastutav töötleja parandaks, kustutaks või piiraks töötlemist, on ta kohustatud sellest andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest teavitama kõiki adressaate, kellele teiega seotud isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Vastutaval isikul on õigus saada teavet selliste saajate kohta.

6. Õigus andmete ülekantavusele

Teil on õigus saada vastutavale isikule edastatud teiega seotud isikuandmeid struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormingus. Lisaks on teil õigus edastada need andmed vastutavale isikule, kellele isikuandmed edastati, takistamata seda teisele vastutavale isikule.

(1) töötlemine põhineb art. 6 lõige 1 valgustatud. GDPR või kunst. 9 lõige 2 valgustatud. GDPR või lepingu alusel vastavalt artiklile 6 lõige 1 valgustatud. b GDPR ja

(2) töötlemine toimub automatiseeritud meetodite abil.

Selle õiguse kasutamisel on teil ka õigus nõuda, et teiega seotud isikuandmed edastataks otse ühelt vastutavalt töötlejalt teisele vastutavale töötlejale, kuivõrd see on tehniliselt teostatav. See ei tohi mõjutada teiste isikute vabadusi ja õigusi.

Õigust ülekantavusele ei kohaldata isikuandmete töötlemisel, mis on vajalik avalikes huvides ülesande täitmiseks või vastutavale töötlejale antud avaliku võimu teostamiseks.

7. Vastulause esitamise õigus

Teil on igal ajal õigus oma konkreetsetest asjaoludest tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemise kohta GDPR artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel; see kehtib ka nendel sätetel põhineva profileerimise kohta.

Vastutav töötleja ei töötle enam teiega seotud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõestada kaalukaid põhjusi, mis väärivad töötlemiseks kaitset, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on mõeldud juriidiliste nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

Kui teiega seotud isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele sellise reklaami eesmärgil; see kehtib ka profileerimise kohta, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega.

Kui te vaidlustate töötlemise otseturunduse eesmärgil, siis teiega seotud isikuandmeid sel eesmärgil enam ei töödelda.

Vaatamata direktiivile 2002/58/EÜ on teil võimalus kasutada oma vastuväiteõigust seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega automatiseeritud protseduuride abil, kasutades tehnilisi spetsifikatsioone.

8. Õigus andmekaitse nõusoleku deklaratsioon tagasi võtta

Teil on õigus igal ajal oma andmekaitse nõusoleku deklaratsioon tagasi võtta. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel kuni tagasivõtmiseni tehtud töötlemise seaduslikkust.

9. Automatiseeritud otsus üksikjuhtudel, sealhulgas profileerimine

Teil on õigus mitte olla vastu võetud otsusele, mis põhineb ainult automatiseeritud töötlemisel (sealhulgas profiilide koostamisel) ja millel on teie vastu õiguslik mõju või mis kahjustab teid sarnasel viisil. See ei kehti otsuse tegemise korral

(1) on vajalik teie ja vastutava isiku vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks,

(2) liidu või liikmesriikide õigusaktid, mille suhtes vastutav isik allub, on vastuvõetavad ning need õigusaktid sisaldavad asjakohaseid meetmeid teie õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmiseks; või

(3) teie selgesõnalisel nõusolekul.

Need otsused ei tohi siiski põhineda isikuandmete erikategooriatel vastavalt artiklile 1. 9 lõige 1 GDPR, kui art. 9 lõige 2 valgustatud. a või g kehtib ning teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks on võetud asjakohased meetmed.

Lõigetes 1 ja 3 osutatud juhtudel võtab vastutav isik mõistlikke meetmeid, et kaitsta teie õigusi, vabadusi ja õigustatud huve, sealhulgas vähemalt õigust saada vastutava isiku sekkumist, teatada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

  10. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Ilma et see piiraks muude haldus- või kohtulike abinõude rakendamist, on teil õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eriti selles liikmesriigis, kus te elate, töötate või kahtlustate rikkumist, kui arvate, et isikuandmete töötlemine olete GDPR -iga vastuolus.

Järelevalveasutus, kellele kaebus esitati, teavitab kaebuse esitajat kaebuse staatusest ja tulemustest, sealhulgas võimalusest kohtuliku õiguskaitsevahendi saamiseks GDPR artikli 78 alusel.

11. Andmete muutmine ja tühistamine

EBB Europaberatung GmbH teavitab teid soovi korral kirjalikult; võttes arvesse õiguslikke nõudeid, kas ja milliseid isikuandmeid säilitatakse. Palun saatke oma päringud aadressile datenschutz (*) fazit-communication (.) De.

Saate oma isikuandmeid igal ajal värskendada, parandada, täiendada või kustutada.

Kui see ei ole tehniliselt võimalik aadressil, kus te andmed esitasite, võite meiega igal ajal ühendust võtta järgmisel aadressil:

info@europaberatung-berlin.de

Seda aadressi saab kasutada ka teie andmete kasutamiseks antud nõusoleku tühistamiseks. Sellisel juhul kustutatakse teie andmed kohe. Kui andmed on teie nõusolekul kolmandatele isikutele üle antud, teavitatakse neid kolmandaid isikuid viivitamata ja palutakse need kustutada. Teil on õigus piirata oma nõusolekut oma andmete kasutamiseks. Sellisel juhul kustutatakse andmed ainult piirangu piires.

Tehnilistel põhjustel ei saa täielikult välistada, et tühistamise ja teie andmete kasutamise vahel võib kattuda juba alanud kampaania.

bottom of page