top of page

PbC je europska, višejezična, otvorena zajednica stručnjaka za učenje jezika, uključujući nastavnike, trenere, istraživače, akademike i kreatore politike. PbC se financira iz programa Erasmus+. Ova platforma omogućuje nastavnicima i obrazovnom osoblju da se povežu i uče od kolega diljem Europe, putem materijala za CLIL učionicu, postova na blogu, webinara i događaja.

Saznajte više o tome kako se uključiti u PbC zajednicu

toolbox.png

PbC-Toolkit

calendar.png

PbC-događaji

video.png

PbC-videozapisi

news.png

PbC-blog

compose.png

PbC-webinar

contacts.png

PbC-mreža

bottom of page