top of page
zoomin.png

Što je na webu

korisne informacije, web stranice i projekte koje smo pronašli radeći na PbC -u.

www.playingclil.eu -  Predhodni projekt PbC -a

https://www.goethe.de  -  CLIL Osnove Goethe Instituta (na njemačkom)

https://anglistik.uni-graz.at  - CLIL projekti Sveučilišta u Grazu (na njemačkom)

https://pluriliteracies.ecml.at - Pluriliterativni pristup nastavi za učenje/  Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe

nastavit će se

bottom of page