top of page
PbC_Logo_Title.png

Ról ről

 

A „Playing túl CLIL” (PbC) Erasmus+ projekt pedagógiai stratégiát és gyakorlatorientált eszközöket nyújt a CLIL és a nem CLIL tanulási kontextusok pluriliteracies megközelítésében a formatív értékelés támogatásához. A projekt célja, hogy segítse a tanárokat sajátos osztálytermi készségeik fejlesztésében, és megszólítja azokat az iskolákat is, amelyek gazdagítani szeretnék tanítási gyakorlataikat, és befogadóbbá akarnak válni, különösen azoknak a tanulóknak, akik nyelvi készségekkel rendelkeznek a tartalmi tárgyakban.

Azokban a tanítási környezetekben, ahol az oktatás nyelve nem azonos a tanuló első nyelvével, és különösen azokban, ahol az oktatás nyelvét egyidejűleg új tantárgyi tartalommal (pl. CLIL - tartalom és nyelv integrált tanulás) tanulják, a többnyelvűségi modell a mélyebb a tanulás (PTDL) képes arra, hogy aktívan és átláthatóan lehetővé tegye minden diák számára - bármilyen életkorban vagy szakaszban -, hogy hatékonyabb tanulók legyenek. Ez arra kötelezi a tanárokat, hogy gondolják át a tanulási környezet kialakítását (beleértve a feladatokat és tevékenységeket is), hogy előtérbe helyezzék az írástudás fejlesztését a tudományágak és nyelvek között, azaz a tanulók sokoldalúvá váljanak. Ez a megközelítés gyakorlatilag hozzá fog járulni ahhoz, hogy a gyenge nyelvtudással rendelkező tanulók bekerüljenek a hivatalos osztálynyelvbe (pl. „Hagyományos” CLIL tanulók, de migrációs (gazdasági és politikai) háttérrel rendelkező tanulók is.

A bevált értékelési módszerek azonban nem tudják figyelembe venni a több értelemben vett megközelítés holisztikus és dinamikus jellegét. A mai napig a tanároknak nincsenek eszközei és eljárásai a tanulási folyamatok pluriliteracies keretek között történő értékeléséhez. A korábbi „playingCLIL” projektben kifejlesztett módszertanra építve a „Playing túl CLIL” projekt alternatív és holisztikusabb gondolkodásmódot kínál az értékelésben, integrálva a CLIL megközelítéseket a drámaoktatással.
 

 

A PbC új, átalakító megközelítéseket fog kutatni, fejleszteni, népszerűsíteni és kipróbálni a CLIL -ben és a pluriliteracies oktatás más összefüggéseiben.

Az eredményeket pedagógiai útmutató, webináriumok, valamint a tanárok és az iskolák számára készült eszköztár segítségével osztják meg, amelyek segítik a PbC-módszer tantermi és iskolai szintű megvalósítását. A weboldal bemutatja a folyamatban lévő munkát, és bemutat egy interaktív online platformot, amely hálózati erőforrásokat biztosít a tanárok és az iskolák számára. Ezenkívül a konzorcium hozzájárul a mély tanulás pedagógiájáról és gyakorlatáról folytatott vitához - például a PbC -módszertanhoz - a tudományos közösségnek címzett dokumentumokban. 

bottom of page