top of page
PbC_Logo_Title.png

Om

 

Erasmus+ -prosjektet 'Playing beyond CLIL' (PbC) vil gi en pedagogisk strategi og praksisorienterte verktøy for å støtte formativ vurdering i en pluriliteracies-tilnærming i CLIL- og ikke-CLIL-læringssammenhenger. Prosjektet tar sikte på å hjelpe lærere med å forbedre sine spesifikke klasseromskunnskaper og henvender seg også til skoler som ønsker å berike undervisningspraksis og bli mer inkluderende, spesielt for elever med utvikling av språkkunnskaper i innholdsfag.

I undervisningsmiljøer der undervisningsspråket ikke er det samme som elevens førstespråk, og spesielt i de der undervisningsspråket læres samtidig med nytt faginnhold (dvs. CLIL - innhold og språkintegrert læring), er det en modell for dypere læring (PTDL) har potensial til aktivt og transparent å gjøre alle studenter i alle aldre eller på alle stadier i stand til å bli mer effektive elever. Dette ved å kreve at lærerne revurderer utformingen av læringsmiljøer (inkludert oppgaver og aktiviteter) for å gå i forkant av utviklingen av ferdigheter i leseferdighet på tvers av fagområder og språk, dvs. at elevene skal bli flertallige. Denne tilnærmingen vil gi et praktisk bidrag til inkludering av elever med lite språkkunnskaper i det eller de offisielle klasseromsspråket (e), f.eks. 'Tradisjonelle' CLIL -elever, men også elever med migrasjonsbakgrunn (økonomisk og politisk).

Imidlertid er etablerte vurderingsmetoder ikke i stand til å ta hensyn til den holistiske og dynamiske naturen til en tilnærming til pluriliteracies. Til dags dato mangler lærere verktøyene og prosedyrene for å vurdere læringsprosesser innenfor en ramme om mangfoldighet. Basert på metodikken som ble utviklet i det tidligere prosjektet 'playingCLIL', tilbyr prosjektet 'Playing beyond CLIL' en alternativ og mer helhetlig måte å tenke vurdering på ved å integrere CLIL -tilnærminger med dramaopplæring.
 

 

PbC vil forske, utvikle, fremme og prøve nye og transformative tilnærminger til vurdering av læringsprosessene i CLIL og andre sammenhenger av pluriliteracies -utdanning.

Resultatene vil bli delt ved hjelp av en pedagogisk guidebok, webinarer og en verktøykasse for lærere og skoler som er ment å hjelpe til med implementeringen av PbC-metodikken på klasseroms- og skolenivå. Nettstedet vil vise arbeidet som pågår og presentere en interaktiv online plattform for å tilby nettverksressurser for lærere og skoler. Konsortiet vil også bidra til diskusjonen om pedagogikk og praksis for dyp læring - for eksempel PbC -metodikken - i artikler adressert til det vitenskapelige samfunnet. 

bottom of page