top of page
zoomin.png

Hva er på nettet

nyttig informasjon, nettsteder og prosjekter vi fant mens vi jobbet med PbC.

www.playingclil.eu -  Forgjengerprosjektet til PbC

https://www.goethe.de  -  CLIL Basics av Goethe Institut (på tysk)

https://anglistik.uni-graz.at  - CLIL -prosjekter ved University of Graz (på tysk)

https://pluriliteracies.ecml.at - En flerhetstilnærming til undervisning for læring/  Europas råd for europeiske senter for moderne språk

fortsettelse følger

bottom of page