top of page
PbC_Logo_Title.png

O

T on gra poza CLIL (PBC) Projekt jest projektem Erasmus + przeprowadzone przez grupę partnerów uczelni, władz oświatowych i jednostek świadczących usługi szkoleniowe dla nauczycieli języków obcych i CLIL.

 

Wierzymy, że PbC może być inspiracją i motywacją zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, prowadząc do głębszego uczenia się wiedzy i umiejętności przedmiotowych, postępu językowego i pewności siebie ucznia.

 

Dążymy do nauczania prowadzonego przez badania naukowe i uczenia się kierowanego przez studentów.

Projekt Erasmus + Granie poza CLIL (PbC) łączy nowe sposoby myślenia pedagogicznego, które skupiają się na alternatywnych sposobach oceny uczenia się nie tylko w kontekście zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL), ale także poza nim – istotne dla „każdego wieku, każdego języka i etapu sale lekcyjne.  

 

Proponowane przez nas praktyki PbC opierają się na wielu różnych teoriach. Wykorzystaliśmy proces Delphi  zidentyfikowanie kluczowych przesłań z odpowiednich teorii, które z kolei zostały „przełożone” na zasady i strategie pedagogiczne poprzez proces powtarzania i refleksji.

 

Opierają się one na uwidocznieniu podejścia opartego na pluriliteracies do nauczania na rzecz głębszego uczenia się (PTDL). Zaowocowało to PbC Assessment Framework i Classroom Principles, które proponujemy jako wskazówki dotyczące projektowania nauczania i uczenia się oraz planowania wydarzeń edukacyjnych.

bottom of page