top of page
zoomin.png

Co jest w sieci

przydatne informacje, strony internetowe i projekty, które znaleźliśmy podczas pracy nad PbC.

www.playingclil.eu -  Poprzednik Projektu PbC

https://www.goethe.de  -  Podstawy CLIL opracowane przez Goethe Institut (w języku niemieckim)

https://anglistik.uni-graz.at  - Projekty CLIL Uniwersytetu w Grazu (w języku niemieckim)

https://pluriliteracies.ecml.at - Podejście pluriliteracies do nauczania dla uczenia się /  Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy

ciąg dalszy nastąpi

bottom of page