top of page
zoomin.png

Čo je na webe

užitočné informácie, webové stránky a projekty, ktoré sme našli pri práci na PbC.

www.playingclil.eu -  Predchodca projektu PbC

https://www.goethe.de  -  Základy CLIL Goetheho inštitútu (v nemčine)

https://anglistik.uni-graz.at  - Projekty CLIL Univerzity v Grazi (v nemčine)

https://pluriliteracies.ecml.at - Viacúrovňový prístup k výučbe za účelom učenia sa/  Európske centrum moderných jazykov Rady Európy

pokračovanie nabudúce

bottom of page